تبلیغات


بازی فلش : دوی 100 متر

توضیح کوتاه :

کلیدهای چپ و راست روی کیبورد را به طور مداوم فشار دهید تا سریع تر به خط پایان برسید .