تبلیغات

بازی فلش : انسان سازی

توضیح کوتاه :

با استفاده از کلید های سمت چپ تصویر می توانیداین تنظیمات را بروی شکل اعمال کنید : زن یا مرد بودن ، لاغر یا چاق بودن ، آرام یا جدی بودن ، خوشحال یا ناراحت
بودن ، تغییر زاویه دید .