تبلیغات

بازی فلش : اسب سواری

توضیح کوتاه :
با استفاده از کلیدهای جهت نمای کیبورد ، سوارکار را در مسیر هدایت کنید . بوسیله کلید اسپیس space از موانع بپرید . اگر در طول مسیر ، انرژی اسب تمام شد ،سه بار می توانید با استفاده از کلید ctrl تجدید انرژی کنید.