تبلیغاتبازی فلش : بابانوئل بی گوزن

توضیح کوتاه :

با استفاده از ماژیک سفید ، مسیر حرکت بابانوئل را طوری مشخص کنید که بعد از جمع آوری هدایا ، به خط پایان برسد وبرای شروع حرکت ، دکمه سبز بالای صفحه را بزنید .