تبلیغاتبازی فلش : بت من موتورسوار

توضیح کوتاه :

کلیدهای بالا و پایین روی کیبورد : حرکت به جلو وعقب . کلیدهای چپ و راست : حفظ تعادل