تبلیغات


بازی فلش : بیلیارد بمبی

توضیح کوتاه :

با استفاده از حرکت موس به طرفین و کلیک چپ ، بمب ها را به داخل سوراخ هدایت کنید .