تبلیغات


بازی فلش : مسابقه بوکس

توضیح کوتاه :

کلیدهای جهت نمای چپ و راست روی کیبورد : حرکت به چپ و راست . کلید A : ضربه راست . کلید S : ضربه چپ . کلید D : دفاع .