تبلیغات

بازی فلش : دوربین کانن

توضیح کوتاه :

آیا واقعا می توانید بوسیله مانیتور از خودتان عکس بگیرید ؟!