تبلیغات


** این بازی برای افراد زیر 15 سال توصیه نمی شود **

بازی فلش : کانتر

توضیح کوتاه :

کلیک چپ موس : شلیک به سمت دشمن . در صورت اتمام مهمات ، بر روی مستطیل RELOAD در سمت راست - پایین کلیک کنید .