تبلیغات
 [cb:blog_page_title]

تمرین طراحی

توضیح کوتاه : 

با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارید، به تمرین طراحی و ایجاد تصویر گرافیکی بپردازید ، حتی می توانید از تصویر طراحی شده پرینت بگیرید . 

ابزارهایی که در اختیار دارید عبارتند از : 3 نوع پس زمینه ، 6 نوع فونت و 20 نوع سمبل . 

با استفاده از عمل دراگ ( کشیدن و رها کردن ) ، نوشته و سمبل را روی پس زمینه قرار دهید و از ابزارهای سمت راست - پایین ، برای اعمال تنظیمات استفاده کنید .