تبلیغات


بازی فلش : بیسبال

توضیح کوتاه :

با استفاده از نشانگر موس ، دایره قرمز را روی محل مشخص شده قرار داده سپس به کمک کلید اسپیس space قدرت پرتاب را تعیین کنید تا به هدف بخورد .