تبلیغات


بازی فلش : سقوط جرج بوش ( رئیس جمهور سابق آمریکا )

توضیح کوتاه :

با استفاده از کلیک چپ موس ، به سقوط جرج بوش کمک کنید .