تبلیغات


بازی فلش : گلادیاتور

توضیح کوتاه :

کلید های جهت نمای چپ و راست روی کیبورد : حرکت به چپ و راست . کلید جهت نمای پایین : نشستن . کلید اسپیس space : ضربه زدن