تبلیغاتبازی فلش : هد بال

توضیح کوتاه :

کلیدهای جهت نمای چپ و راست روی کیبورد : حرکت به چپ و راست . کلید جهت نمای بالا : پرش . کلید اسپیس space : شوت زدن .