تبلیغات


بازی فلش : هلیکوپتر

توضیح کوتاه :

کلید w : حرکت به سمت بالا . کلید s : حرکت به پایین . کلید d : حرکت به راست . کلید a : حرکت به چپ .