تبلیغات

بازی فلش : ایندیانا جونز

توضیح کوتاه :
کلید های جهت نمای چپ و راست روی کیبورد : حرکت به چپ و راست . کلید جهت نمای بالا : پرش .