تبلیغات


بازی فلش : جمع اعداد

توضیح کوتاه :

باید جمع اعدادی که روی آنها کلیک می کنید ، دقیقا همان عددی باشد که از شما خواسته شده .