تبلیغات


بازی فلش : جیپ کوهستان

توضیح کوتاه :

کلیدهای جهت نمای بالا و پایین روی کیبورد : حرکت به جلو و عقب . کلیدهای چپ و راست : حفظ تعادل .