تبلیغاتبازی فلش : برادر

توضیح کوتاه :

بر روی جاهایی که با علامت دست مشخص می شوند کلیک کنید و برادرهای گم شده را پیدا کنید .