تبلیغات


بازی فلش : خرگوش

توضیح کوتاه :

کلیدهای جهت نمای روی کیبورد : حرکت به چپ و راست و پرش به بالا و نشستن . کلیدهای بالا و چپ یا راست : پرش بلند . کلید اسپیس space : شلیک .