تبلیغات
 

بازی فلش : عبور از خیابان

توضیح کوتاه :

با استفاده از کلیدهای جهت نمای روی کیبورد ، به این عابر بی انضباط کمک کنید تا بدون برخورد با ماشینها ، از خیابان عبور کند .