تبلیغات

بازی فلش : مقبره فرعون

توضیح کوتاه :

کلید های جهت نمای روی کیبورد : حرکت به چپ و راست و جلو و عقب .