تبلیغات

بازی فلش : ماهیگیری

توضیح کوتاه :

کلید های جهت نمای چپ و راست روی کیبورد : حرکت قایق به چپ و راست. کلید اسپیس space : انداختن قلاب در آب و گرفتن ماهی .