تبلیغات


بازی فلش : ماریوی موتورسوار

توضیح کوتاه :

کلید جهت نمای بالا ( روی کیبورد ) : حرکت به جلو ، کلید جهت نمای پایین : حرکت به عقب ، کلیدهای جهت نمای راست و چپ : حفظ تعادل .