تبلیغات

بازی فلش : ماشین پلیس

توضیح کوتاه :

کلیدهای جهت نمای بالا وپایین روی کیبورد : حرکت به جلو وعقب . کلیدهای چپ و راست : حفظ تعادل در هنگام پرش . کلید اینتر enter یا اسپیس space : تغییر جهت
حرکت .