تبلیغات
☺*•.¸طنز و سرگرمی پولوپPoloP.ir¸.•*☺ - لیست خطاهای مودم
.::کاریکاتور::.

کـارلـوس پـویـوللیستی را که در زیر مشاهده می کنیدصرفا به معرفی دلایل بوجود آمدن خطای مودم پرداخته ودرواقع راهنمایی برای برطرف نمودن خطا میباشد.اغلب خطاها بادانستن منبع آن،براحتی برطرف می شوند اما بعضی دیگر نیاز به تخصص دارندواز عهده اهل فن بر می آیند.
موفق ومویدباشید.
لیست خطاهای مودم
 Modem Errors
600 . اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود . 
601 . راه انداز Port بی اعتبار می باشد . 
602 . Port هم اکنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجددا راه اندازی نمود. 
603 . بافر شماره گیری بیش از حد کوچک است . 
604 . اطلاعات نادرستی مشخص شده است . 
605 . نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند . 
606 . Port شناسایی نمی شود . 
607 . ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد . 
608 . راه انداز مودم نصب نشده است . 
609 . نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است . 
610 . بافر ندارد . 
611 . اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد . 
612 . مسیر درست را نمی تواند پیدا نماید . 
613 . فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است . 
614 . سرریزی بافر . 
615 . Port پیدا نشده است . 
616 . یک درخواست ناهمزمان در جریان می باشد . 
617 .Port یا دستگاه هم اکنون قطع می باشد . 
618 . Port باز نمی شود. ( وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند ). 
619 . Port قطع می باشد (وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند). 
620 . هیچ نقطه پایانی وجود ندارد . 
621 . نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید . 
622 . فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید . 
623 . نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد . 
624 . نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت . 
625 . اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود . 
626 . رشته را نمی تواند بارگذاری کند . 
627 . کلید را نمی تواند بیابد . 
628 . Port قطع شد . 
629 . Port بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی). 
630 . Port به دلیل از کارافتادگی سخت افزار قطع می شود . 
631 . Port توسط کاربر قطع شد . 
632 . اندازه ساختار داده اشتباه می باشد . 
633 . Port هم اکنون مورد استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-up پیکر بندی نشده است (راه انداز درستی بر روی مودم شناخته نشده است) . 
634 . نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید . 
635 . خطا مشخص نشده است . 
636 . دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است . 
637 . رشته ( string ) نمی تواند تغییر یابد . 
638 . زمان درخواست به پایان رسیده است . 
639 . شبکه ناهمزمان قابل دسترس نیست . 
640 . خطای NetBIOS رخ داده است . 
641 . سرور نمی تواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد . 
642 . یکی از اسامی NetBIOS شما هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت می گردد ، ( دو کامپیوتر می خواهند با یک اسم وارد شوند ) . 
643 .Dial-up adaptor در قسمت network ویندوز وجود ندارد . 
644 . شما popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد . 
645 . Authentication داخلی اشکال پیدا کرده است. 
646 . حساب در این موقع روز امکان log on وجود ندارد . 
647 . حساب قطع می باشد . 
648 . اعتبار password تمام شده است . 
649 . حساب اجازه Remote Access را ( دستیابی راه دور ) را ندارد . ( به نام و کلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است ) . 
650 . سرور Remote Access ( دستیابی راه دور ) پاسخ نمی دهد . 
651 . مودم شما ( یا سایر دستگاههای اتصال دهنده ) خطایی را گزارش کرده است . ( خطا از طرف مودم بوده است ) . 
652 . پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد . 
653 . Macro (دستورالعمل کلان). ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .INF موجود نمی باشد . 
654 . یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت .INF دستگاه به یک ماکرو نامشخص اشاره می نماید . 
655 . دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل .INF دستگاه مشاهده نمی شود . 
656 . دستورالعمل (ماکرو) (default off) در فایل .INF دستگاه شامل یک دستور العمل نامشخص می باشد . 
657 . فایل .INF دستگاه نمی تواند باز شود . 
658 . اسم دستگاه در فایل .INF دستگاه یا در فایل .INI رسانه بیش از حد طولانی می باشد . 
659 . فایل .INI رسانه به نام ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید . 
660 . فایل .INI رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد . 
661 . فایل .INF دستگاه فرمان را از دست داده است . 
662 . تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل .INF صورت نگرفته است. 
663 . فایل .INI رسانه به نوع ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید . 
664 . نمی تواند به حافظه اختصاص دهد . 
665 . Port برای Remote Access (دستیابی راه دور) پیکر بندی نشده است. 
666 . مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمی کنند . 
667 . فایل .INI رسانه را نمی تواند بخواند . 
668 . اتصال از بین رفته است . 
669 . پارامتر به کار برده شده در فایل .INI رسانه بی اعتبار می باشد . 
670 . نمی تواند نام بخش را از روی فایل .INI رسانه بخواند . 
671 . نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند . 
672 . نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند . 
673 . نمی تواند کاربر را از روی فایل .INI رسانه بخواند . 
674 . نمی تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل .INI رسانه بخواند . 
675 . نمی تواند بیشترین حد BPS حامل را از روی فایل .INI رسانه بخواند . 
676 . خط اشغال می باشد . 
677 . شخص به جای مودم پاسخ می دهد . 
678 . پاسخی وجود ندارد . 
679 . نمی تواند عامل را پیدا نماید . 
680 . خط تلفن وصل نیست . 
681 . یک خطای کلی توسط دستگاه گزارش می شود . 
682 . Writing section name دچار مشکل می باشد . 
683 . Writing device type با مشکل روبرو شده است . 
684writing device name .۶۸۴ با مشکل روبرو می باشد . 
685 . Writing maxconnectbps مشکل دارد . 
686 . Writing maxcarrierBPS دچار مشکل می باشد . 
687 . Writing usage با مشکل مواجه است . 
688 . Writing default off دچار مشکل می باشد . 
689 . Reading default off با مشکل مواجه است . 
690 . فایل INI خالی ست . 
691 . دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و کلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد 
692 . سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از کار افتاده است . 
693 . Binary macro با مشکل مواجه می باشد . 
694 . خطای DCB یافت نشد . 
695 . ماشین های گفتگو آماده نیستند . 
696 . راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل روبرو می باشد . 
697 . Partial response looping با مشکل روبرو می باشد . 
698 . پاسخ نام کلیدی در فایل INF . دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد . 
699 . پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است . 
700 . فرمان متصل به فایل INF . دستگاه بیش از حد طولانی می باشد . 
701 . دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده com تغییر می یابد . 
702 . پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی که هیچکس انتظار ندارد . 
703 . در فعالیت کنونی مشکلی ایجاد شده است . 
704 . شماره اشتباه callback . 
705 . مشکل invalid auth state . 
706 . Invalid auth state دچار مشکل می باشد . 
707 . علامت خطایاب . x. 25 
708 . اعتبار حساب تمام شده است . 
709 . تغییر پسورد روی دامین با مشکل روبرو می باشد . 
710 . در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده می گردد. 
711 . Rasman initialization صورت نمی گیرد گزارش عملکرد را چک کنید 
712 . درگاه Biplex در حال اجرا می باشد . چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید . 
713 . مسیرهای ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد . 
714 . کانال های ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند . 
715 . به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد . 
716 . پیکر بندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد . 
717 . آدرسهای IP در static pool remote access IP وجود ندارد . 
718 . مهلت بر قراری تماس PPP پایان پذیرفته است . 
719 . PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد . 
720 . پروتکل های کنترلppp پیکر بندی نشده اند . 
721 . همتای PPP پاسخ نمی دهد . 
722 . بسته PPPبی اعتبار می باشد . 
723 . شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولا نی می باشد . 
724 . پروتکل IPXنمی تواند بر روی درگاه dial –out نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX می باشد . 
725 . IPX نمی تواند روی port (درگاه) dial – in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است . 
726 . پروتکل IPX نمی تواند برای dial – out ، روی بیش از یک درگاه در یک زمان استفاده شود . 
727 . نمی توان به فایل TCPCFG . DLL دست یافت . 
728 . نمی تواند آداپتور IP متصل به remote access را پیدا کند . 
729 . SLIP استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود . 
730 . ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد . 
731 . پروتکل پیکر بندی نمی شود . 
732 . توافق بین PPP صورت نگرفته است . 
733 . پروتکل کنترل PPP برای پروتکل این شبکه ، در سرور موجود نمی باشد . 
734 . پروتکل کنترل لینک PPP خاتمه یافته است . 
735 . آدرس مورد نیاز توسط سرور رد می شود . 
736 . کامپیوتر راه دور پروتکل کنترل را متوقف می نماید . 
737 . نقطه برگشت ( LOOPBACK DETECTED ) شناسایی شد . 
738 . سرور آدرس را مشخص نمی کند . 
739 . سرور راه دور نمی تواند از پسورد ENCRYPTED ویندوز NT استفاده نماید. 
740 . دستگاه های TAPI که برای remote access پیکر بندی می گردند به طور صحیح نصب و آماده نشده اند . 
741 . کامپیوتر محلی از encryption
742 . سرور راه دور از encryption پشتیبانی نمی نماید 
743 . سرور راه دور به encryption نیاز دارد 
744 . نمی تواند شماره شبكه IPX را استفاده نماید كه توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است گزارش وقایع را باز بینی نمایید .
745 . یك فایل مهم و ضروری آسیب دیده است . Dial – up networking را مجددا نصب نمایید .
751 . شماره callback شامل یك كاراكتر بی اعتبار می باشد . كاراكترهای زیر فقط مجاز دانسته می شوند : Space, T, P, W, (,), - , @. 0تا9 .
752 . در زمان پر دازش script یك خطای نحوی صورت می گیرد .
753 . اتصال نمی تواند قطع شود زیرا توسط مسیر گردان چند پروتكلی ایجاد شده است .
754 . سیستم قادر به یافتن bundle چند انصالی نمی باشد .
755 . سیستم قادر به اجرای شماره گیری خودكار نمی باشد زیرا این ورودی یك شماره گیر عادی را دارد .
756 . این اتصال هم اكنون در شماره گیری می باشد .
757 . خدمات دستیابی راه دور خود به خود آغاز نمی شوند اطلا عات بیشتری در گزارش وقایع در اختیار شما قرار می گیرد .
758 . اشتراك اتصال اینترنت هم اكنون روی این اتصال میسر می گردد .
760 . در زمان فراهم آوری امكانات مسیر یابی ، این خطا رخ می دهد .
761 . در زمان فراهم شدن اشتراك اتصال اینترنت برای این اتصال این خطا ایجاد می گردد.
763 . اشتراك اتصال اینترنت فعال نمی باشد . دو اتصال LAN و یا بیشتر به علاوه اتصالی كه با این LANها مشترك شده است وجود دارد .
764 . دستگاه كارت خوان smartcard نصب نیست .
765 . اشتراك اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پیكر بندی می شود كه برای آدرس گذاری اتوماتیك IP مورد نیاز می باشد .
766 . سیستم نمی تواند هیچ گواهی ای را بیابد .
767 . اشتراك اتصال اینترنت میسر نمی گردد اتصال LAN بر روی شبكه شخصی انتخاب می گردد كه بیش از یك آدرس IP را پیكر بندی كرده است . اتصال LANرا با یك آدرسIP مجزا ، مجددا پیكر بندی نمایید قبل از اینكه اشتراك اتصال اینترنت صورت گیرد .
768 . به دلیل رمز دار نكردن داده ها اتصال صورت نمی پذیرد .
769 . مقصد مشخصی قابل دست یابی نمی باشد .
770 . دستگاه راه دور تلا ش برای ایجاد اتصال را نمی پذیرد .
771 . اقدامات اتصال صورت نمی گیرد زیرا شبكه اشغال می باشد .
772 . سخت افزار شبكه كامپیوتر راه دور با نوع تلفن مورد نیاز سازگاری ندارد .
773 . امكان ایجاد اتصال موثر نمی باشد زیرا شماره مقصد تغییر كرده است .
774 . به دلیل از كار افتارگی موقت ، اتصال صورت نمی گیرد .
775 . مكالمه تلفنی توسط كامپیوتر راه دور متوقف شد .
776 .مكالمه تلفنی نمی تواند وصل گردد زیرا مقصد خواسته است كه ویژگی را حفظ نماید .
777 . اتصال صورت نمی گیرد زیرا مودم ( یا سایر وسایل ارتباط دهنده ) روی كامپیوتر راه دور دچار مشكل می باشند .
778 . تایید هویت سرور غیر ممكن می باشد .
779 . برای بر قراری dial – out این اتصال باید از smartcard استفاده نمایید .
780 . عمل انجام شده برای این اتصال بی اعتبار می باشد .
781 . تلاش برای رمز گذاری (encryption) صورت نمی گیرد زیرا گواهی معتبری یافت نمی گردد .
782 . ترجمه آدرس شبكه (NAT) در حال حاضر به عنوان یك پروتكل مسیر یابی نصب می گردد و باید قبل از اینكه اشتراك اتصال اینترنت فراهم گردد حذف شود .
783 . اشتراك اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN كه به عنوان شبكه شخصی انتخاب می گردد یا فراهم نمی شود و یا از شبكه قطع می باشد . لطفا قبل از فراهم شدن اشتراك اتصال اینترنت از اتصال آداپتور LAN مطمئن شوید .
784 . در حالی كه این اتصال را در زمان log on استفاده می كنید شما نمی توانید شماره بگیرید زیرا این اتصال برای استفاده از نام كاربری پیكر بندی شده است كه متفاوت از نام كاربر روی smartcard می باشد . چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on استفاده نمایید باید برای استفاده از (username) روی كارت smart آنرا پیكربندی كنید .
785 . در صورت استفاده از این اتصال در زمان log on شما نمی توانید شماره گیری نمایید زیرا برای استفاده از یك smartcard پیكر بندی نشده است . چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on به كار ببرید باید امكانات این اتصال را تصحیح و آماده نمایید به طوری كه smartcard استفاده نماید .
786 . مبادرت به اتصال L2TP صورت نمی پذیرد زیرا هیچ گواهینامه معتبری برای تصدیق (authentication) امنیت روی كامپیوتر شما وجود ندارد .
787 . اتصال L2TP غیر ممكن است زیرا لایه امنیتی نمی تواند كامپیوتر راه دور را authentication نماید .
788 . تلاش برای ایجاد اتصال L2TP بی نتیجه می باشد زیرا لایه امنیتی نمی تواند پارامترهای سازگار با كامپیوتر راه دور را فراهم نماید .
789 . تلاش برای اتصال L2TP فراهم نمی گردد زیرا لایه امنیتی با یك خطای پردازشی در طول سازگاری با كامپیوتر راه دور مواجه است .
790 . تلاش برای اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا تایید گواهینامه بر روی كامپیوتر راه دور میسر نمی باشد 
791 . اتصال L2TP میسر نمی باشد زیرا خط مشی امنیتی (security policy) برای اتصال یافت نمی شود .
792 . اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا زمان توافق امنیتی به پایان رسیده است .
793 . اتصال L2TP میسر نمی گردد زیرا این خطا رخ می دهد در حالی كه در مورد امنیت به توافق می رسند .
794 . ویژگی RADIUS ا ین كاربر PPP نمی باشد .
795 . ویژگی RADIUS نوع تونلی برای این كاربر ، نادرست می باشد .
796 . ویژگی RADIUS نوع خدمات برای این كار نه قالب بندی می شود و نه callback قالب بندی می شود 
797 . مودم پیدا نشد .
798 . گواهینامه ای شناسایی نمی شود كه بتواند پروتكل قابل ارائه استفاده شود .
799 . اشتراك اتصال اینترنت میسر نمی گردد زیرا دو IP شبیه به هم در شبكه وجود دارد . IC ها به میزبانی نیازمند می باشند كه برای استفاده از 192 ، 168 ، 0 ، 1 پیكر بندی شده است . مطمئن شوید كه هیچ سرویس گیرنده دیگری برای استفاده از 192 ، 168 ، 0 ، 1 پیكر بندی نشده است .
800 . قادر به ایجاد اتصال VPN نمی باشد . سرویس دهنده VPN در دسترس نمی باشد و یا ممكن است پارامترهای امنیتی برای اتصال به درستی پیكربندی نشده باشند .


پرش به بالا    آرشیو مطالب وبسایت :
  آبان 1393, شهریور 1393, آبان 1392, مهر 1392, خرداد 1392, فروردین 1392, اسفند 1391, بهمن 1391, دی 1391, آذر 1391, آبان 1391, مهر 1391, مرداد 1391, تیر 1391, خرداد 1391, فروردین 1391, اسفند 1390, بهمن 1390, دی 1390, آذر 1390, آبان 1390, مهر 1390, شهریور 1390, مرداد 1390, تیر 1390, خرداد 1390, اردیبهشت 1390, فروردین 1390, اسفند 1389, بهمن 1389, دی 1389, آذر 1389, آبان 1389, مهر 1389, شهریور 1389,


CopyRight All Reserved by ( polop.mihanblog.com ) - Designer : Polop.ir » 2008-2013.:

هر گونه كپی برداری از قالب یامحتوای این وبسایت تنها با ذكر منبع مجاز می باشد.لطفا اصرار نفرمائید!


☺*•.¸طنز و سرگرمی پولوپPoloP.ir¸.•*☺ - لیست خطاهای مودم