تبلیغات


بازی فلش : شیرجه میمون ها

توضیح کوتاه :

با کلیک چپ بروی میمون ها در هنگام برآمدگی موج دریا ، به آنها برای شیرجه زدن در آب دریا کمک کنید .