تبلیغات

بازی فلش : موتورسواری با مانع

توضیح کوتاه :

کلیدهای جهت نمای بالا وپایین روی کیبورد : حرکت به جلو و عقب . کلیدهای جهت نمای چپ و راست : حفظ تعادل . کلید اسپیس space : شروع مجدد بازی .