تبلیغاتبازی فلش : موتور کراس

توضیح کوتاه :

کلید جهت نمای بالا( روی کیبورد ) : حرکت به جلو.کلید پایین : حرکت به عقب .کلیدهای چپ و راست : حفظ تعادل .