تبلیغات


بازی فلش : خانه من

توضیح کوتاه :

با کمک کلیک چپ و کلید های جهت نمای پایین تصویر ، خرچنگ ها را همزمان با هم به خانه شان برسانید .