تبلیغاتبازی فلش : راز سرزمین شرقی

توضیح کوتاه :

بر روی جاهایی که با علامت دست مشخص می شوند کلیک کنید و راز سرزمین را پیدا کنید .