تبلیغاتبازی فلش : سفر در خواب

توضیح کوتاه :

بر روی اشیائی که با علامت دست مشخص می شوند کلیک کرده وبه این پسر کمک کنید تا شیطان(ترس) را شکست دهد .