تبلیغات


بازی فلش : نینجا

توضیح کوتاه :

کلیدهای جهت نمای چپ و راست روی کیبورد : حرکت به چپ و راست . کلید جهت نمای بالا : پرش . کلید s : ضربه زدن با شمشیر .