تبلیغات


بازی فلش : رنگ پاشی

توضیح کوتاه :

به کمک کلیدهای بالا ، پایین ، چپ و راست روی کیبورد فرار کنید و روی زمین رنگ بپاشید . کلید Z : پرش .