تبلیغات

بازی فلش : پرتگاه

توضیح کوتاه :

با استفاده از کلیک چپ ، به این سمور آبی کمک کنید که مسیر حرکت خود را برای حل مشکل قطع شدن آب ، پیدا کند .