تبلیغات


بازی فلش : تیراندازی با کمان

توضیح کوتاه :

کلیدهای چپ و راست روی کیبورد : نگاه کردن به چپ و راست . به کمک کلیک چپ و سپس کشیدن موس ، زاویه و قدرت پرتاب را تعیین کنید تا تیر به سیبل اصابت کند .