تبلیغات
 

بازی فلش : فرار از زندان

توضیح کوتاه :

کلید جهت نمای بالا : پرش به سمت بالا . کلید پایین : نشستن . کلید اسپیس space : پرش به سمت جلو . کلیدهای چپ و راست بعلاوه کلید شیفت : دویدن به چپ و راست .