تبلیغاتبازی فلش : پاپزل

توضیح کوتاه :

به سگ کوچولو کمک کنید تا مشکلاتش را حل کند . روی وسائلی که با علامت دست مشخص می شوند ، کلیک کنید .