تبلیغات


بازی فلش : شلیک سریع

توضیح کوتاه :

با استفاده از کلیک چپ ، به اهداف پرنده شلیک کنید .