تبلیغات


بازی فلش : مربع آبی

توضیح کوتاه :

باید مربع آبی رنگ را به کمک حرکت موس به طرفین ، به هدف برسانید . با حرکت موس به چپ و راست وبالا و پایین ، مربع در جهت عکس حرکت می کند.