تبلیغات

بازی فلش : رویای زد

توضیح کوتاه :

کلیدهای جهت نمای چپ و راست روی کیبورد : حرکت به چپ و راست . کلید جهت نمای بالا : پرش .