تبلیغات

بازی فلش : شاهزاده ایرانی

توضیح کوتاه :

کلیدهای جهت نمای چپ و راست روی کیبورد : حرکت به چپ و راست . کلید جهت نمای بالا و کلید اسپیس space : پرش .