تبلیغات


*** این بازی برای افراد زیر 15 سال توصیه نمی شود ***

بازی فلش : شلیک

توضیح کوتاه :

با استفاده از کلیک چپ ، شلیک کنید . عدد های 1 و 2 و 3 روی کیبورد ، اسلحه را تغییر می دهند .