تبلیغات


بازی فلش : مرد یخی 1

توضیح کوتاه :

با کلیک اول بروی پنگوئن ، به پایین می پرد سپس با کلیک دوم ، مرد یخی پنگوئن را به دورترین نقطه پرتاب می کند .