تبلیغات


بازی فلش : مرد یخی 2

توضیح کوتاه :

پس از اینکه پنگوئن به کمک دلفین به هوا پرید ، با کلیک چپ بروی پنگوئن ، به مرد یخی کمک کنید تا با گلوله برفی ، پنگوئن ها را به هدف بزند !