تبلیغات


بازی فلش : مرد یخی 4

توضیح کوتاه :

با کلیک چپ اول ، مرد یخی پنگوئن را به سمت پرنده دریایی پرتاب می کند سپس با کلیک های بعدی ، پرنده پنگوئن را به دورترین فاصله می برد .