تبلیغات

بازی فلش : سونیک

توضیح کوتاه :

کلیدهای جهت نمای راست و چپ : حرکت به راست و چپ . کلید اسپیس space : پرش .