تبلیغات


بازی فلش : سونیک 2

توضیح کوتاه :

کلیدهای جهت نمای چپ و راست روی کیبورد : حرکت به چپ و راست . کلید اسپیس space : پرش و چرخش .