تبلیغات


بازی فلش : فرار از گاو

توضیح کوتاه :

به کمک کلیدهای چپ و راست و بالا و پائین روی کیبورد حرکت کنید و بدون اینکه به گاو برخورد کنید ، کلید طلایی را بدست آورید تا راه خروج باز شود .